Naše služby

example graphic:: Měření a stanovení radonového indexu pozemku slouží jako podklad k protiradonovým opatřením v projektu nových staveb, nebo přístaveb všech typů objektů jako jsou rodinné domky, průmyslové areály a další ...

:: Měření radonu v interierech objektů se provádí jako předrekonstrukční (zjištění nutnosti provedení protiradonových úprav), kontrolní a předkolaudační, jako podklad pro kolaudaci objektu ...

:: Poradenství a konzultace - poskytujeme veškeré poradenství a konzultace ohledně radonové problematiky, návrhy řešení a postupy pro zabezpečení proti radonu..

Výsledky měření jsou zhodnoceny a prezentovány ve formě posudku, který Vám bude vyhotoven v nejkratší možné lhůtě, nebo dle dohody.

Naší předností není pouze dlouholetá praxe, odbornost a rychlost při vyhotovení, ale také cena.